آدرس

تهران ، خـیابان خاوران ، بعد از بازار گل امام رضا، سه راه سیمان
جنب پمپ بنزین امام رضا، مجتمع عقیق رضا سوله 45

پست الکترونیکی

info@parhizkartp.com
support@parhizkartp.com
Sales@parhizkartp.com